88999920

Манлайлал

M5. Стратеги төлөвлөлтийн сургалт

Стратеги төлөвлөлтийн сургалт

Стратеги төлөвлөлт нь дараах зүйлсэд дэмжлэг болно. Үүнд:

 • Үйл ажиллагааны чиглэлүүдээ зөв тодорхойлж, хүчээ зөв хуваарилах
 • Байгууллагын зорилго, зорилтуудыг тодорхойлж, хүчин чадлаа хамгийн үр дүнтэй зарцуулах
 • Байгууллагын зорилго, зорилтуудын талаар багийн гишүүд нэгдсэн ойлголттой болох
 • Учирч болзошгүй бэрхшээлүүдээс урьдчилан сэргийлэх
 • Ололт амжилт буюу алдаа дутагдлаа илрүүлж, дүгнэх

Энэхүү сургалтанд хамрагдсанаар хамгийн үр ашигтай төлөвлөгөөг хэрхэн гаргах арга аргачлалуудад суралцах болно.

 1. Компанийн цөм үзэл санаа

  • Хэтийн зорилго
  • Эрхэм зорилго
  • Үнэт зүйл
 1. Бизнесийн орчны шинжилгээ

  • PESTLE
  • Портерийн 5 хүчин зүйл
  • 5C шинжилгээ
  • SWOT
 1. Стратегийн томъёолол

  • TOWS
  • BCG матриц
 1. Стратеги төлөвлөлт

  • Стратегийн зураглал
  • Canvas бизнесийн шинжилгээ
  • BSC
 1. Стратеги хэрэгжүүлэлт

  • SMART
  • GOOM

6. Хэмжилтийн төрлүүд

 • Байгууллагын алсын хараа, эрхэм зорилгодоо нийцүүлэн стратеги төлөвлөлт боловсруулах
 • Байгууллагад гадна болон дотоод орчны шинжилгээ хийж сурах
 • Төлөвлөлт хийх аргууд
 • Гүйцэтгэлийг хэмжих хэмжилтийн төрлүүд
 • Байгууллагын цөм үзэл санааны чухал тал гэх мэт өргөн хүрээний мэдлэг чадварыг эзэмших болно

 • Удирдлагын багийн гишүүд
 • Менежерүүд
 • Багийн ахлахууд
 • Хувиараа бизнес, аж ахуй эрхлэгчид

Тодорхой шалгуур заахгүй


Захиалах
Харилцагч байгууллагууд

Тэсо ХХК
Худалдаа үйлдвэрлэлийн их сургууль
Мастер Пропертис ХХК
Милко ХХК
Монбейкери ХХК
Наран фүүдс ХХК
Гофро ХХК
Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэг
loader