88999920

Бүтээмж

L4. Оновчтой шийдвэр гаргалтын арга зүй

Оновчтой шийдвэр гаргалтын арга зүй

Бид ажил, амьдрал дээр алхам тутамд шийдвэр гаргаж байдаг. Бидний гаргасан шийдвэрээс амжилт, уналт аль аль нь бий болдог. Үүнтэй та маргахгүй байх. Тийм ч учраас асуудлыг том зургаар олон талаас нь харах, асуудлын мөн чанар шалтгааныг олж таних, түүнийг хэрхэн шийдэх шийдлийн гарцыг үнэлж сонгох олон “Ухаалаг” аргачлалуудыг үе үеийн шилдэг менежерүүд манлайлагчид бий болгож үйл ажиллагаандаа ашигласаар ирсэн байдаг. Тэдгээрээс хамгийн түгээмэл  хэрэглэгддэг аргуудыг ажил амьдралдаа хэрэглэж сурах болно.

 • Үйл ажиллагааны чанарын хэмжилтийн 6 арга

 • Менежер болон ахлах ажилтнуудын заавал мэдэх ёстой 7 арга

 • Асуудлын үндсийг олох 5 арга

 • Шийдэл үнэлж тодорхойлох 2 арга

 • Асуудал шийдэх үйл явцын удирдлага

 • Асуудал, эрсдэл үүсгэж буй шалтгааныг илрүүлэх аргууд
 • Асуудал, эрсдэл, шалтгаан, үр дагаврын ялгаа
 • Асуудлыг хамтаар хэлэлцэж оновчтой шийдэлд хүрэхэд дэмжлэг болох аргууд
 • Асуудлын шийдлийн үр дагаврыг хэмжих аргууд зэрэг олон аргуудыг эзэмших болно.

 • Эмч, инженер, аудитор, зээлийн эдийн засагч, менежер, ахлахууд, алба нэгжийн удирдлагууд гэх мэт эрсдэлтэй, хариуцлагатай ажил эрхэлдэг хэн бүхэн
 • Төслийн зохицуулагч болон удирдагч нар

Тусгай шаардлага заагаагүй


Захиалах
Харилцагч байгууллагууд

Тэсо ХХК
Худалдаа үйлдвэрлэлийн их сургууль
Мастер Пропертис ХХК
Милко ХХК
Монбейкери ХХК
Наран фүүдс ХХК
Гофро ХХК
Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэг
loader