88999920

Чанарын удирдлага

Q6. Чанарын хүчин зүйлс ба асуудал шийдэх аргууд

Чанарын хүчин зүйлс ба асуудал шийдэх аргууд

АСУУДАЛ:

 • Бүтээгдэхүүний чанарыг хангаж сайжруулах ажил удаашралтай явагдах
 • Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанарыг сайжруулахад ажилтнуудын уялдаа холбоо муу байх
 • Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанарыг тогтмол сайжруулах арга аргачлал тогтолцоо дутагдах

СУРГАЛТЫН ЗОРИЛГО:

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанарыг сайжруулахад бүх ажилтнуудыг татан оролцуулах ажилтнуудын ажлын уялдаа холбоог сайжруулах

 1. Байгууллагыг амжилтанд хүргэх 7 хүчин зүйл ба таны оролцоо

 2. Чанарын нэгдсэн ойлголт

 3. Бүтээгдэхүүн н үйлчилгээний шаардлагыг тодорхойлох нь

 4. Хүнээс шалтгаалсан алдааг бууруулах боломж

 5. Байнгын сайжруулалтын зарчим

 6. Чанарт нөлөөлөх 8 хүчин зүйл

 7. Асуудал шийдвэрлэх арга аргачлал

 8. Чанарын удирдлага

  • Чанар сайжруулах үйл явц ба үйл явцын загварчлал

  • Чанар алдагдах шалтгаан

  • Алдааг бууруулах арга техникүүд

  • Удирдах ажилтны манлайлал

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээнийхээ чанарыг сайжруулах боломжийг олж харах, чанарыг удирдах арга аргачлалуудын талаар дэлгэрэнгүй мэдлэгтэй болно.

 • Байгууллагын анхан болон дунд шатны ажилтнууд
 • менежерүүд

Тусгайлсан шаардлага заагаагүй


Захиалах
Харилцагч байгууллагууд

Тэсо ХХК
Худалдаа үйлдвэрлэлийн их сургууль
Мастер Пропертис ХХК
Милко ХХК
Монбейкери ХХК
Наран фүүдс ХХК
Гофро ХХК
Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэг
loader