88999920

Чанарын удирдлага

Q2. Чанарын удирдлагын суурь сургалт

Чанарын удирдлагын суурь сургалт

Чанар ба ашиг хоорондоо хамааралтай гэдгийг байгууллага бүр мэддэг ч чанарын бодлого, чанарын удирдлага, түүний зарчмуудын талаар төдийлөн  сайн анхаардаггүй. Түүнчлэн байнгын өөрчлөгдөж байгаа бизнесийн ертөнцөд өөрчлөлтийг даван туулахад мэдлэг боловсрол гол үүргийг гүйцэтгэж байна. Одоо үед Чанарын удирдлага түүний зарчмуудыг мэдэх нь бодит шаардлага болоод байгаа төдийгүй энэ чиглэлээр мэргэшсэн боловсон хүчнийг сургах, шинэ санааг сурталчлах хэрэгцээ улам бүр нэмэгдэж байна.

Энэхүү сургалтын гол зорилго нь:

 • Чанарын удирдлагын үндсэн ойлголтууд
 • Чанарын менежментийн хэд хэдэн зарчмуудыг хооронд нь харьцуулах замаар тайлбарлах
 • Чанарын хэмжилт, чанарын стратеги, чанарын систем гэсэн чухал ойлголтуудыг суралцагсдад ойлгуулах явдал юм.

 

 • Чанарын философи

 • Чанарын удирдлагын үндэс

 • Байгууллагын стратеги ба Чанарын бодлого

 • Чанарын зорилт

 • Чанарын төлөвлөлт

 • Загварчлал ба чанарын хамаарал

 • Сайжруулалт ба инноваци

 • Алдаа дутагдлын үндэс

 • Алдааг бууруулах аргачлалууд

 • Чанарын хэмжилт ба арга хэрэгслүүд

 • Хэрэглэгчийн хэрэгцээ

 • Гадаад ба дотоод хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж

 • Дэлхийн нэр хүндтэй чанарын шагналууд тэдгээрийн шалгуурууд

 • Чанарын философи
 • Чанарын удирдлагын суурь зарчмууд,
 • Чанарын удирдлагын үзэл баримтлал ач холбогдол
 • Чанарын бодлого, чанарын төлөвлөгөө, чанарын зорилт
 • Чанарын хяналт, баталгаажуулалт гэх мэт чанарын удирдлагын чухал суурь ойлголтуудыг авах болно.

 • Худалдаа, үйлчилгээний менежерүүд
 • Инженер, эмч гэх мэт салбар салбарын гол мэргэжилтнүүд
 • Маркетингийн менежер ажилтнууд
 • Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн мэргэжилтнүүд
 • Судалгаа хөгжлийн ажилтнууд
 • Байгууллагын чанарын менежерүүд

Сургалтанд хамрагдах хүнд тавих онцгой шаардлага байхгүй.


Захиалах
Харилцагч байгууллагууд

Тэсо ХХК
Худалдаа үйлдвэрлэлийн их сургууль
Мастер Пропертис ХХК
Милко ХХК
Монбейкери ХХК
Наран фүүдс ХХК
Гофро ХХК
Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэг
loader