88999920

Манлайлал

M2. Өөрчлөлтийн удирдлагын сургалт

Өөрчлөлтийн удирдлагын сургалт

Өөрчлөлт сайжруулалтад ажилчдыг бэлтгэх, дэмжих, өөрчлөлтөд шаардлагатай алхмуудыг хийх, өөрчлөлтийн өмнөх болон дараах үйл ажиллагааг амжилттай хэрэгжүүлэхэд энэхүү сургалт маань чиглэх болно.

Байгууллагад чухал өөрчлөлтүүд нь ажилтнуудын хувьд сорилт болохуйц амаргүй зүйлүүдийн нэг байдаг. Учир нь өөрчлөлт нь олон талын хамтын ажиллагааг шаарддаг төдийгүй ач холбогдол, зорилго зэргийг сайтар таниулах хэрэгтэй болдог. Өөрчлөлтийг зохицуулах арга зүйг эзэмшиснээр шилжилт өөрчлөлтийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг болно.

Өөрчлөлт нь ихэвчлэн хүнээс хамааран бүтэлгүйтдэг. Өөрөөр хэлбэл ихэнх хүмүүс хийж дадсан зүйлээ өөрчлөхийг хүсэхгүй байх, гарах үр дүн эрсдэлээс айх зэрэг нь үүнд нөлөөлж байдаг. Гэсэн хэдий ч байгууллагын зорилгод нийцсэн хөгжүүлэлт сайжруулалт, өөрчлөлтийг хийх шаардлага алхам тутамд гарч байдаг тул Өөрчлөлтийг зохицуулах арга зүйг мэдэж байх нь танд давуу талыг үүсгэх болно.

Өөрчлөлтийн мөн чанар ба өөрчлөлтөд хандах хувь хүний хандлага зан төлөвийн мөн чанарыг ойлгох замаар өөрчлөлт сайжруулалтын үйл ажиллагаа, шинэ төслүүдийг амжилттай нэвтрүүлэх аргачлалд суралцана.

Өөрчлөлтийн мөн чанар ба өөрчлөлтөд хандах хувь хүний хандлага зан төлөвийн мөн чанарыг ойлгох замаар өөрчлөлт сайжруулалтын үйл ажиллагаа, шинэ төслүүдийг амжилттай нэвтрүүлэх аргачлалд суралцана.

  • Ямар салбарт, ямар мэргэжлээр ажиллаж байгаагаас үл хамааран бүх дунд болон дундаас дээш шатны менежерүүд
  • Баг удирдаж буй удирдах ажилтан.
  • Ахлах ажилтан
  • Өөрчлөлтийн удирдлагын талаар мэдлэгтэй болохыг хүссэн хэн бүхэнд энэхүү сургалт маань нээлттэй

Тодорхой шаардлага заагаагүй


Захиалах
Харилцагч байгууллагууд

Тэсо ХХК
Худалдаа үйлдвэрлэлийн их сургууль
Мастер Пропертис ХХК
Милко ХХК
Монбейкери ХХК
Наран фүүдс ХХК
Гофро ХХК
Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэг
loader